Bezzałogowy System Powietrzny | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Bezzałogowy System Powietrzny

Grafika zajawki
Body

W prowadzonych pracach, Biuro wykorzystuje nowoczesny sprzęt geodezyjny oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

W 2019 roku Biuro zakupiło bezzałogowy system powietrzny składający się z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz oprzyrządowania i oprogramowania do obróbki.

Wdrożenie nowoczesnej technologii umożliwiało tworzenie ortofotomap, numerycznych modeli pokrycia terenu, szczegółowych danych do pomiarów geodezyjnych oraz weryfikacji stanu aktualnego użytkowania i zagospodarowania danego obszaru. Zastosowanie technologii z wykorzystaniem bezzałogowego systemu powietrznego w procesie scalenia gruntów i innych pracach urządzeniowo-rolnych w znacznym stopniu ułatwiło i przyśpieszyło wykonywanie szczegółowych zadań. Łatwiejszy i szybszy jest pomiar niezmienników terenowych, łatwiejsza jest weryfikacja aktualnego stanu zagospodarowania na dowolnym etapie scalenia oraz o wiele krótsza kontrola terenowa na potrzeby opracowania założeń do projektu scalenia czy programów prac urządzeniowo-rolnych. Numeryczny model terenu, chmura punktów czy opracowane na tej podstawie studium spadków pozwalają na lepsze projektowanie nowego stanu po scaleniu bez konieczności licznych pomiarów uzupełniających, wizualizację nowego stanu w przestrzeni 3D, co jest zdecydowanie pomocne przy konsultacjach z mieszkańcami i łatwiejszym wyobrażeniu projektowanych zmian.

Zastosowanie opisanej technologii zdecydowaniu skraca i ułatwia proces pozyskania danych przestrzennych na wszystkich etapach prac scaleniowych. Dane zebrane są poprzez zdjęcia z nalotu bezzałogowego statku powietrznego, zdjęcia z danej powierzchni robione są co najmniej trzy-krotnie. Następnie dane z nalotu przesyłane są do programów fotogrametrycznych, gdzie podlegają dalszej pracy.

Informacje o planach nalotów znajdują się na oficjalnej stronie BIP

 

 

Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.
Zdjęcie z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym.